Sovon Jaar van de Merel

Wat eten Merels?

Foto: Piet Musterman (Saxifraga)

We willen graag weten wat Merels eten.

Door een breed publiek te informeren over de het belang van onderzoek naar algemene soorten gaan hopelijk meer mensen zich inzetten voor goede leefomstandigheden voor vogelsoorten dicht bij huis. Vogelbescherming zal het Jaar van de Merel in 2022 aangrijpen om extra aandacht te vragen voor vergroening van de stedelijke leefomgeving. Hopelijk draagt het onderzoek in het Jaar van de Merel bij aan een beter begrip van de kwaliteit van onze wijken, tuinen, parken en plantsoenen voor de vogels, met wie we onze steden en dorpen delen.